Coaching gespreksvaardigheden

Individuele coaching gespreksvaardigheden
traject op maat


Het voeren van een triagegesprek is enerzijds een kwestie van gesprekstechniek die voor iedereen is aan te leren en anderzijds een persoonlijke invulling door de betreffende doktersassistent. Eén-op-één coaching is daarom een goede follow-up van de training 'Triage in de praktijk'. In de coaching kan meer aandacht worden besteed aan de persoonlijke vaardigheden.

De BLOOM Praktijken Individuele Coaching Gesprekstechniek bevat drie onderdelen: analyse van gesprekken, het opstellen van een evaluatieverslag met aanbevelingen en een coachgesprek met de assistent.

De coaching is bestemd voor medewerkers die de triage op de praktijk uitvoeren. Per deelnemer wordt minimaal één coachgesprek van ca. 1 uur gevoerd.

Voorwaarde voor deze aanpak is dat er (tijdelijk) gesprekken opgenomen kunnen worden op de eigen praktijk. In overleg kunnen wij hiervoor tot een oplossing komen.

Training ‘on the job’ is een andere mogelijke vorm van coaching. Tijdens de uitvoering van het dagelijkse werk krijgen de medewerkers direct tips en feedback op hun functioneren. De ingesleten gewoonten worden gespiegeld en op hun effectieviteit getoetst. Er kan direct geëxperimenteerd worden met een alternatieve aanpak.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de 'Individuele Coaching Gesprekstechniek' en 'Training on the job'.