Doet alles het nog?

Triage - vervolg 'Doet alles het nog?

Wanneer iemand in paniek belt, is het de uitdaging snel een eerste indruk te krijgen van de mate van bedreiging van de vitale functies van de betrokkene, hoe doe je dit?

Ben jij als assistente al aardig thuis in de triage en lukt het je steeds beter om een goede inschatting te maken welke zorg de patiënt nodig heeft, maar raak je van slag wanneer iemand in paniek belt of wanneer je hoort dat het om een spoedeisende situatie gaat? Geen nood! Deze training is bij uitstek geschikt om effectief te kunnen reageren op paniek bij mogelijke spoed.  En het helpt je om snel een goede inschatting te maken van de vitale functies. Hierdoor ben je in staat om op een vakkundige manier de triage af te ronden.

'De patiënt voelt zich gehoord en gezien én krijgt de juiste zorg op het juiste moment.'

Jij kunt trots op jezelf zijn dat je op een rustige en professionele manier het gesprek tot een goed einde hebt gebracht. Er ontstaat geen stress, uitlopend spreekuur en mopperende patiënten..

Onderwerpen:

  • Emoties herkennen bij jezelf en bij de ander.
  • Emoties reguleren zodat jijzelf effectief kunt denken en handelen en de beller in staat is om zinvolle informatie te geven.
  • Een zorgvuldige inschatting kunnen maken van de vitale functies.
  • De emotie, motief van bellen en objectieve gegevens los van elkaar in beeld brengen.
  • Een terugkoppeling geven op emotie, motief en verkregen gegevens over situatie
  • De verkregen informatie effectief inzetten voor bepalen vervolg beleid of overleg met huisarts.


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor assistenten die eerder een triagetraining volgde en zich willen verdiepen.

Accreditatie
Alle trainingen zijn geaccrediteerd voor doktersassistenten.


Neem contact met ons op voor meer informatie over de training ‘Doet alles het nog?’ bij jou in de praktijk.