De huisarts als mentor in triage

Triage wordt ingezet om medisch veilige zorg te bieden. Op het juiste moment, de juiste plaats en door de juiste persoon. Huisarts en assistent zijn samen verantwoordelijk voor deze zorg.

In de dagelijkse praktijk regelmatig afstemmen hoe je dit samen wilt inrichten, versterkt de kwaliteit van zorg en de professionele houding van de assistent. De assistent ondersteunen bij de ontwikkeling van vaardigheden en opdoen van kennis rond de triage is leuk en nuttig!

Doel van de training
Tijdens deze training worden de kennis en vaardigheden van huisartsen versterkt voor het begeleiden van assistenten in het triageproces.

Opzet
De training is interactief en praktisch van opzet. We beluisteren gezamenlijk geluidsfragmenten van triagegesprekken en wisselen tips en tops uit gericht op feedback geven aan assistenten m.b.t.:

  • het achterhalen van de hulpvraag;
  • het beoordelen van het toestandsbeeld het bepalen van urgentie;
  • het contact met de beller;
  • de inzet van de zorg.


Voor wie?
Deze training is bedoeld voor huisartsen die de assistent willen ondersteunen in het voeren van een medisch verantwoord triagegesprek.


Na afloop van de training heb je:

  • Een duidelijke visie rond effectieve inzet van triage binnen de praktijk;
  • Begrip van stimulerende coachende vaardigheden;
  • Geoefend met het nabespreken van gevoerde gesprekken met de betrokken assistent;
  • Inzicht in de essentiële kennis en vaardigheid voor het voeren van een medisch verantwoord triagegesprek binnen de reguliere huisartsenzorg;
  • kennis van de structuur van het triagegesprek en de urgentiegerichte beoordeling ondersteund door de NHG-TriageWijzer;
  • beoordelingsvermogen voor het inzetten van communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van het contact met de beller en het vermogen hierop feedback te geven.


Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd voor 3 uur.


Neem contact met ons op voor meer informatie over ‘De huisarts als mentor in triage’