NHG-TriageWijzer en urgentie denken

NHG- TriageWijzer als hulpmiddel bij urgentie denken

Inleiding
Binnen steeds meer reguliere huisartsenpraktijken wordt gezocht naar een effectieve inzet van de NHG-TriageWijzer ter ondersteuning van het triageproces. Om het gebruik van dit hulpmiddel goede kans van slagen te bieden is een zorgvuldige introductie voorwaarden.

De training
Triage is ‘het maken van een verantwoorde inschatting van de urgentie van klacht en hulpvraag, in goed contact met de beller’. Naast gespreksvaardigheden dragen ook het bewust gericht zijn op urgentie en de hulpvraag bij aan de kwaliteit van de triage. Om veilig en goed te kunnen triëren formuleren wij 3 belangrijke voorwaarden:

• Een open oriëntatie op de (toestand en hulpvraag van de) beller;
• Het bewust bezig zijn met de urgentie;
• Het bewust bezig zijn met het achterhalen van de hulpvraag (in het besef dat dit het achterliggende motief van de beller is).

Deze benadering is oorspronkelijk ontwikkeld voor de huisartsenposten. Ook de reguliere praktijk kan zijn voordeel doen met assistenten die zich bewust zijn van het belang urgentie denken ten opzichte van diagnose denken in hun triage uitvoering.
In de training gaan we dieper in op een ondersteunende manier van denken voor een urgentiegerichte triage, hierbij kan de NHG- TriageWijzer een hulpmiddel zijn. Deze is primair ontwikkeld voor de spoedzorg. Duidelijkheid over de opzet en inhoud van de klapper is een voorwaarde, daarom oefenen we met het gebruik. Zodat je in de dagelijkse praktijk je naslagwerk snel en adequaat kunt gebruiken. Daarnaast is het van belang de vertaalslag te maken naar de reguliere praktijk. De reguliere huisartsenzorg die laagdrempelig is, en tevens overconsumptie beperkt. De omstandigheden binnen de praktijk spelen ook een rol voor welke hulp je aanbiedt, door wie en op welk moment. Zo wordt de NHG-TriageWijzer voor de reguliere praktijk een hulpmiddel om de triage zorgvuldig en veilig in te zetten.
Een zorgvuldige triage wordt niet alleen bepaald door het triage gesprek, ook de wijze van registreren en eventueel overleg met de huisarts is bepalend voor de kwaliteit. Ook deze onderwerpen komen tijdens de training aan bod.
Tijdens de training wordt geoefend met geluidsmateriaal en schriftelijke casuïstiek.

De training is bestemd voor assistenten en bij voorkeur ook huisartsen uit de reguliere praktijk en duurt één dagdeel.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de training ‘NHG-TriageWijzer’.