Triage in de praktijk

Triage traject in de huisartsenpraktijk
4 of 5 dagdelen

Het wordt steeds drukker in huisartsenpraktijken; de medewerkers worstelen met overvolle agenda’s en de bereikbaarheid en de service van de praktijk komen onder druk te staan. Wanneer assistenten goed leren triëren, worden patiënten effectiever geholpen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een deel van de patiënten dat nu een arts bezoekt, prima geholpen was met een advies van de assistente.

Het Triage traject in de huisartsenpraktijk is ondersteunend voor praktijken die effectiever aan de slag willen met triage.

Werkwijze

  • We onderzoeken met het team op welke manier de triage voor jullie praktijk het meest ondersteunend kan zijn aan de zorg en de organisatie van die zorg.
  • Aan de hand daarvan beoordelen jullie welke randvoorwaarden nodig zijn voor een goede inzet van triage in de praktijk.
  • Vervolgens werken we aan het versterken van de vaardigheden van de assistenten om triage kundig en naar tevredenheid te laten verlopen. Voor zowel de beller als de assistent.
  • We oefenen het denken op basis van urgentie. We gebruiken hierbij de NHG-TriageWijzer.
  • We geven tips en tools naar aanleiding van beluisterde gesprekken van de deelnemers.
  • We oefenen met een trainingsacteur:
    - hoe je een verantwoorde triage inzet;
    - hoe je omgaat met verschillend gedrag van patiënten.

We doen dit met behulp van ons Triage traject in de huisartsenpraktijk.
Het Triage traject kent vier of vijf bijeenkomsten, van elk 1 dagdeel.
(Klik op de verschillende onderdelen voor meer informatie.)

A. Triage in onze praktijk
B. Triageopbouw en vaardigheden
C. NHG- TriageWijzer (NTS) als hulpmiddel bij urgentie denken en inschatten intensiteit klachten
(D. Individuele beoordeling triage gesprekken of intervisie en het opzetten van een persoonlijk ontwikkelplan)
E. Triagegesprek in “praktijk”


Doelgroep

De bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor doktersassistenten. Aan een aantal bijeenkomsten neemt bij voorkeur het hele team deel; huisartsen, assistenten en evt. POH’s.

Neem contact met ons op voor meer informatie over ‘triage traject in de huisartsenpraktijk’