A.Triage in onze praktijk

De Bloom Praktijken training ‘Triage in onze praktijk’ is gericht op het beantwoorden van belangrijke vragen. Samen vorm geven aan de triage zorgt voor meer kwaliteit, zowel van de triage zelf als van de samenwerking in de praktijk.
Aan de orde komen vragen als:

 • Wat kunnen assistenten nog meer doen aan de telefoon?
 • Wat is er nodig om triage door doktersassistenten in te voeren?
 • Worden de patiënten op de hoogte gebracht? En zo ja, hoe?
 • Hoe gebruiken de huisartsen de verkregen informatie in hun spreekuur?
 • Hoe worden telefonische adviezen vastgelegd en gecontroleerd?

We beluisteren en bespreken opgenomen triagegesprek(ken) om te horen wat de kwetsbaarheden van het triagegesprek zijn. Zo krijgen we een eerste indruk van wat de assistenten in de toekomst anders kunnen doen.

Deze eerste cursus vormt de start van een belangrijk proces: we bereiden de acties voor die leiden tot de nieuwe aanpak. Aan het einde van de bijeenkomst is er gemeenschappelijk zicht op:

 • wat triage voor deze praktijk kan betekenen;
 • welke randvoorwaarden en ondersteunende werkafspraken nodig zijn
 • en waar de aandachtspunten moeten komen te liggen in de vaardigheidstraining.

Voor praktijken die al langer met een vorm van triage werken, is deze cursus vooral gericht op het toetsen of iedereen de reeds gemaakte afspraken gelijk invult:

 • Staan de neuzen dezelfde kant op?
 • Hoe kan de triage verder ondersteunend zijn in de patiëntenzorg?
 • Welke verbeteringen zijn mogelijk in de samenwerking binnen het team.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor huisartsen en assistenten (en evt. POH’s). Bij voorkeur neemt het hele team deel aan de bijeenkomst.

Tijdsinvestering

Het betreft een 3,5 uur durende cursus waarbij op een interactieve manier kennis, ervaringen en ideeën worden uitgewisseld.


Neem contact met ons op voor meer informatie over de cursus 'Triage in onze praktijk'.

 

Ga terug naar 'Triage traject in de huisartsenpraktijk'