B. Triage opbouw en vaardigheden

Tiijdens de training Triage opbouw en vaardigheden houden we ons bezig met die onderwerpen die centraal staan in de functie van de doktersassistent, namelijk:

 • het vermogen de hulpvraag te verhelderen;
 • de urgentie te bepalen;
 • en tegelijkertijd aandacht te geven aan de patiënt, zowel aan de telefoon als voor de balie.


Elke patiënt, al dan niet met een ernstige klacht, zou zich immers serieus genomen en goed bejegend moeten voelen. Bovendien, niet alleen de patiënt maar ook de assistent moet een goed gevoel overhouden aan het contact.
Dit vereist een aantal vaardigheden:

 • het gesprek in goede banen kunnen leiden
 • contact maken èn houden
 • de hulpvraag zorgvuldig achterhalen, gericht op een urgentiegerichte besluitvorming.


Tijdens de training oefenen we de belangrijkste gespreksvaardigheden zoals:

 • onbevooroordeeld/actief luisteren
 • samenvatten;
 • vragen stellen.

We bespreken de opbouw van het gesprek. Hiervoor hebben we een praktische Leidraad voor Triage in de Praktijk ontwikkeld ter ondersteuning van de opbouw van een telefonisch triagegesprek. Omdat een zorgvuldige inschatting van de urgentie essentieel is, leert de assistent de kwetsbaarheden van de triage onderkennen, namelijk:

 • open oriëntatie op de toestand van de beller;
 • bewust bezig zijn met urgentie;
 • achterhalen, benoemen en registreren van de hulpvraag (de vraag achter de vraag..).

Ook gaan we in op het gebruik van de NHG-Triagewijzer als hulpmiddel voor het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag of het zo mogelijk geven van zelfzorgadviezen.

Doelgroep:

De training is primair bedoeld voor de assistenten die de telefonische triage (gaan) toepassen.

Tijdsinvestering:

Het betreft een 3,5 uur durende training, waarbij we gebruikmaken van gespreksfragmenten, beknopte theorie behandelen en oefenen met vaardigheden.


Neem contact met ons op voor meer informatie over de cursus 'Triage opbouw en vaardigheden'.

 

Ga terug naar 'Triage traject in de huisartsenpraktijk'