D. Individuele beoordeling of intervisie

D. Individuele beoordeling triage gesprekken of intervisie en het opzetten van een persoonlijk ontwikkelplan

Dit onderdeel van het 'Triage traject in de huisartsenpraktijk' is optioneel. We oefenen effectieve en kwalitatieve triage aan de hand van eigen materiaal.


Werkwijze:

Per assistent worden er 3 geluidsfragmenten beoordeeld. We maken daarbij gebruik van standaard evaluatie formulieren, waarin de volgende punten aan bod komen:

  • Feedback
  • Sterke punten
  • Verbeterpunten

Deze beoordeling beschouwen we als een nulmeting om van daaruit verder te ontwikkelen. We voegen een score toe om in de tijd de ontwikkeling vast te kunnen stellen. 

Aansluitend vindt een individueel coach gesprek plaats. De fragmenten beluisteren we deels samen en ook de beoordeling wordt samen doorgenomen. Naderhand worden aanvullende tips uitgewisseld.

Een andere mogelijkheid is het individuele coachgesprek te vervangen door een intervisie. Wij beoordelen dan eveneens vooraf aangeleverde gesprekken. Ook begeleiden wij de bijeenkomst waar we gezamenlijk fragmenten beluisteren en assistenten van en met elkaar leren.

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor assistenten. Over de deelname van huisartsen bij dit onderdeel kan nader overlegd worden.


Tijdsinvestering:

Intervisie
2 uur

Coachgesprekkken
1 uur per gesprek


Neem contact met ons op voor meer informatie over het onderdeel ‘Individuele beoordeling triage gesprekken of intervisie en het opzetten van een persoonlijk ontwikkelplan’

 

Ga terug naar 'Triage traject in de huisartsenpraktijk'