Wat wil ze nu eigenlijk?

Achter ieder contact met de huisartsenpraktijk gaat een behoefte of emotie schuil.  In goed contact het motief van bellen helder krijgen, draagt bij aan de juiste zorg op het juiste moment. En heeft een positief effect in het contact met de beller. Deze wordt ontvankelijk voor een eventueel zelfzorgadvies of een ander passend vervolgbeleid. En dat voorkomt dat de patiënt onnodig een consultplek inneemt en de huisarts achteraf gaat mopperen waarom hij deze patiënt moest zien.

"Herken je dat je bij sommige contacten denkt 'Wat wil je nu eigenlijk?'"

Onderwerpen:

  • Hoe maak ik de verbinding met de patiënt ter ondersteuning van de samenwerking?
  • Herkennen en erkennen van emoties en behoeften.
  • Welke invloed hebben emoties en behoeften op het motief van bellen?
  • Inzicht in welke gesprekstechnieken helpend zijn voor vraagverheldering.
  • Vraagverheldering oefenen.
  • Oefenen met herkennen van behoeften achter de uiting van een emotie.

Tijdens deze praktische training oefenen we met een trainingsacteur met het achterhalen van de behoeften en het herkennen en erkennen van een emotie. Dit wordt ondersteund door korte theoretische kennis.

Aan het einde van de scholing bent je in staat om behoeften en emoties te herkennen en hier bewust op te reageren. Je zet gesprekstechnieken in waarmee je de wens boven water krijgt en in goed contact passende zorg kunt aanbieden.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor assistenten, poh'ers en praktijkverpleegkundigen.

Accreditatie
Alle trainingen zijn geaccrediteerd.


Neem contact met ons op voor meer informatie over de training ‘Wat wil ze nu eigenlijk?’ bij jou in de praktijk.