PraktijkScan

Heb je als huisarts weleens het gevoel dat je het overzicht over jouw praktijkvoering verliest? Ben je steeds vaker bezig met randvoorwaarden in plaats van met de zorg voor de patiënt? Herken je als praktijkmanager dat wanneer je knelpunten te lijf bent gegaan met nieuwe afspraken en praktische oplossingen deze dan niet blijken te werken? Herken je het gevoel er ‘alleen voor te staan’ en mis je teamgeest en gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Dan ben je vast benieuwd welke stappen je kunt zetten om verbeteringen te realiseren én de schouders van het gehele team daaronder te krijgen!

Meld je nu direct aan voor de PraktijkScan!

Met de Bloom Praktijkscan krijg je inzicht in de sterke kanten en uitdagingen van de praktijk. Wij maken een helder overzicht en nemen stap voor stap alle factoren voor een gezonde praktijk met je door. De Bloom Prakijkscan is een zorgvuldige analyse die is opgebouwd in drie delen:

 praten   1. Praten

We voeren gesprekken met medewerkers uit de praktijk: een huisarts /praktijkhouder, een assistent, een POH en de praktijkmanager die namens de eigen achterban het woord voert.

 lezen   2. Lezen

We verzamelen alle nodige feitelijke informatie. Dezem halen we onder andere van de website, uit het jaarverslag en het beleidsplan. We zijn een dagdeel in de praktijk om cijfers en data te verzamelen. Daarnaast wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd (digitaal)

observeren   3. Observeren
We komen langs om mee te kijken, te luisteren en te ervaren. Hierbij kijken we onder andere naar samenwerking, communicatie (intern en met de patiënt) en naar het werkproces

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Werkwijze: taakverdeling en verantwoordelijkheden, coördinatie & overzicht
  • Spreekuuropbouw en planning
  • Patiëntencontact
  • Triage: o.a. opbouw en inhoud gesprekken, registratie
  • Consultvoering huisarts en POH, PA, verpleegkundig specialist
  • Overlegmomenten

Lees hier meer over de aanpak van de PraktijkScan

Tegemoetkoming in de kosten
Vanaf 2019 vergoedt zorgverzekeraar CZ een deel van de kosten voor de uitvoering van de praktijkscan. Het betreft hier een eenmalige tegemoetkoming in de kosten per normpraktijk. In 2019 is dit bedrag vastgesteld op € 0,80 per jaar per ingeschreven verzekerde.

Neem contact met ons op voor een offerte en meer informatie over een PraktijkScan bij jou in de praktijk.