Samenwerken met plezier

Begeleiding op maat

Het subtiele verschil tussen samen werken en samenwerken geeft uiting aan een veranderingsproces binnen veel praktijken. Van solo praktijk naar een HOED , in hoeverre integreren we als praktijken? Wanneer het team groter wordt verandert de behoefte aan werkafspraken en overlegvormen. Het werk kan op enig moment vragen om meer coördinatie, aansturing of leiding. Wie neemt die rol op zich en wat heeft iemand nodig om dat met plezier te doen. Hoe voer je begeleidende, coördinerende taken uit zodat deze als ondersteunend en helpend worden ervaren door de rest van het team. We kunnen bij dergelijke vragen meedenken en vaardigheden helpen ontwikkelen om de antwoorden te vinden.

Ook voor bestaande huisartsen duo’s, maatschappen of teams kunnen samenwerkingsvraagstukken het werkplezier in de weg staan of de ontwikkeling van de praktijk en de mensen die er werken afremmen. Dan kan tijdelijke begeleiding van buitenaf ondersteunend zijn in het hervinden van eigen krachten om de uitdagingen aan te gaan. De begeleiding kan afhankelijk van de vraag uit de praktijk op verschillende manieren vorm krijgen. Enkele voorbeelden zijn:

• Ondersteuning bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst of praktijkplan
• Teamtraining gericht op samenwerking, diversiteit of feedback geven en ontvangen
• Teambegeleiding gedurende reguliere overleg momenten.
• Advies gericht op het werkproces
• Training of coaching gericht op leidinggeven binnen het eigen team voor de praktijkmanager of coördinerend assistent.
• Team coaching of individuele coaching van bijvoorbeeld praktijkhouder(s)

Deze ondersteuning wordt op maat geboden na een intake. Het aanbod varieert van een enkele training van een dagdeel tot een uitgebreid begeleidingstraject.

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende intake afspraak.