Effectieve communicatie op post en praktijk

1,5 dagdeel

In huisartsenpraktijken, HOED-en en gezondheidscentra werken steeds meer grotere teams. Voor iedereen is een prettige werksfeer, plezier in het werk en het kunnen werken vanuit je hart van belang. Dit is sterk bepalend voor de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. Het uitspreken van wat je graag wilt of van een ander verwacht, is niet zo vanzelfsprekend. Het maken van afspraken lijkt in de praktijk niet het moeilijkste, afspraken nakomen is veel lastiger. Evenals het stilstaan bij de vraag; waarom maken we deze afspraken en hoe draagt het bij aan de bedoeling van de praktijk. Inzicht in processen, en oefenen met tips en methodieken kan helpen om binnen een team bij te dragen aan transparantie en werkplezier.


'Deze dag heeft een positieve opening gegeven tot gesprek.'
'Te korte training, zou langer mogen wat mij betreft'
'We moeten meer tijd vrijmaken voor communicatie!'
Enkele deelnemers over de training Effectieve communicatie


Onderwerpen

  • Normen en waarden binnen het team
  • Transparant management
  • De communicatiemuur
  • Werkplezier en professionele communicatie
  • Zeggen wat je wilt en waarom
  • Tips met respect
  • Oefenen


Werkwijze

We gebruiken eenvoudige theoretische kaders. We gaan samen aan de slag en gebruiken dagelijkse herkenbare casuïstiek. Er is veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Na ons kennismakingsgesprek wordt het programma voor u op maat gemaakt.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor het hele team: huisartsen, (coördinerend) assistenten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen.

Locatie
Bij u in de praktijk, of op een locatie naar keuze.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor huisartsen en doktersassistenten.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor meer informatie over de training ‘Effectieve communicatie’.