Oh nee, een U2!

1 dagdeel
Wat is het effect van een U2?

In de afgelopen jaren is het aantal U2’s verdubbeld. Niet gek dus dat veel huisartsen en triagisten ervaren dat veel hulpvragen onterecht de urgentiecode U2 krijgen. Het NIVEL doet op dit moment onderzoek naar de oorzaken van deze grote stijging. Deze urgentiecode brengt namelijk veel teweeg! Zowel in de organisatie op de HAP, als in de beleving van de mensen die er werken.

 • De U2 belast de spreekuuragenda
  Consulten worden om de 10 minuten gepland en vrijhouden voor U2-consulten is niet eenvoudig. Met als gevolg dat de huisarts snel ‘achter de feiten aanloopt’ en een grote werkdruk ervaart;
 • De U2 brengt de triagist in een spagaat
  Zij voelt de weerstand van de huisarts maar wil ook graag veilig triëren met behulp van de triagesystematiek.
 • De U2 vraagt op veel posten om ruggenspraak met de huisarts
  Het is immers een gevoelige urgentie, misschien moet er nog wel sneller gehandeld worden. En/of de post wil het aantal U2’s terugdringen en gebruikt het overleg met de huisarts om te toetsen of een U2-vervolgactie passend is.

Wat vraagt dit van de triagist?
Allereerst: inzicht in hoe een U2 precies tot stand komt. Dit luistert namelijk nauw! De grootste kans op een ‘juiste’ U2-inschatting, heeft de triagist indien zij:

 1. Een compleet toestandsbeeld heeft voorafgaand aan de keuze van de ingangsklacht;
 2. De U2-triagecriteria goed interpreteert, zoals de mate van pijn en het onderscheid tussen zieke indruk en ernstig zieke indruk
 3. Deze triagecriteria goed en open weet uit te ervaren
 4. Gesprekstechnisch kan omgaan met de beleving van de patiënt met een U2-hulpvraag

De training “Oh nee, een U2!” besteedt op interactieve en praktische wijze aandacht aan de bovengenoemde 4 factoren, waardoor de triagist bewuster kan omgaan met dit type hulpvragen en effectiever wordt in de urgentietoekenning.


Voor wie?

Deze training is voor triagisten. (Regie-)artsen zijn van harte welkom om aan te sluiten.
We werken in een kleine groep van 6 tot maximaal 12 deelnemers.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de training 'Oh nee, een U2?!'.