Open training - coaching

Open Training – coaching on-the-job en een coachgesprek
Een compact programma voor triagisten die wat extra aandacht kunnen gebruiken

Open training
In de open training 'Het Triagegesprek' staan we stil bij het waarom, wat en hoe van elke stap binnen de triage en is er aandacht voor de belemmeringen die er zijn. Het doel is handvatten te geven om het toepassen te vergemakkelijken.

Coaching on-the-job
Tijdens de aansluitende coaching on-the-job wordt de triagist direct begeleid. Na ieder gesprek met de patiënt is er een korte terugblik; wat ging goed in dit gesprek en wat was het effect. Waar ontstond te weinig concreet beeld, welk effect heeft dit, en wat kun je inzetten om wel tot een compleet en concreet beeld te komen. Hoe zet de triagist het NTS in zodat het haar triage ondersteunt.

Coachgesprek
In het daarop volgende coachgesprek beluisteren we samen 3 vooraf geselecteerde gesprekken aan de hand van de kernset
We kijken onder andere naar het volgende:

  • Lukt het de triagist om de handvatten toe te passen?
  • Wat gaat goed en welke onderdelen zijn lastig?
  • Met welke tips kan de triagist weer verder?

Het doel van dit compacte programma is:

  • Het waarom, wat en hoe van elke stap binnen de triage leren te begrijpen
  • Persoonlijke aandacht voor belemmeringen en hoe hier mee om te gaan
  • Inzicht krijgen in de bedoeling van de individuele triagist; hoe past haar bedoeling in het triagegesprek? Gaat dit samen met de bedoeling van triage? Waar botst het en wat kan de triagist hiervoor inzetten?
  • Inzicht krijgen in de eigen competenties

We toetsen het geleerde aan de hand van de kernset

Neem contact met ons op voor meer informatie over het compacte programma  'open training - coaching'.