Triage vanuit je Kracht

Teamgerichte scholing voor het versterken van ieders kwaliteiten

In hoeverre is de triagist zich bewust van haar/zijn eigen gedrag en waar loopt hij/zij tegenaan? Welke oordelen en aannames spelen een rol? Wat is professioneel gedrag en onder welke omstandigheden komt dit onder druk te staan?

Deze training maakt de triagist bewust van de rol als professional en van het belang van goede samenwerking op de post. Het herkennen van negatieve gevoelens en dit om kunnen draaien helpt zowel in het gedrag naar patiënten als in het gedrag naar collega’s op de werkvloer.

De jakhals en de giraffe als symbool van de ‘gewelddadige’ en de ‘geweldloze’ communicatie verhelderen hoe communicatieverschillen ontstaan en opgelost kunnen worden.

Doel van deze teamgerichte scholing:

  • Het team versterken daar waar de druk af en toe wat oploopt
  • Inzicht krijgen in het eigen gedrag en dat van de ander
  • Handvatten krijgen voor prettige samenwerking en het uitspreken van gevoelens


Neem contact met ons op voor meer informatie over de training 'Triage vanuit je kracht'.