Het triagegesprek - hoe wordt het weer van mij?

We richten ons tijdens deze training op de drie fasen van het triagegesprek en op de algemene vaardigheden waarover de triagist zou moeten beschikken (de kernset criteria)

Hoe wordt het triagegesprek weer van mij?
Een praktische verdieping voor gediplomeerde triagisten die al enige tijd werken met de NTS applicatie

Aan bod komen:

  • Intervisie aan de hand van eigen opgenomen gesprekken
  • Het toestandsbeeld, de juiste ingangsklacht en welke vragen stel ik op welk moment.
  • Gesprekstechnische vaardigheden om het triagegesprek op een natuurlijke manier te laten verlopen

Uiteraard willen we ook weten hoe het waar men nu tegenaan loopt.

Werkwijze
We gaan met de groep in gesprek over de bedoeling van wat er van de triagist wordt verwacht en oefenen aan de hand van praktische opdrachten. Er is ruimte voor de eigen ervaring en beleving. Uiteraard illustreren wij de onderwerpen met opgenomen gesprekken.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ABCD-check
  • Open oriëntatie op toestandsbeeld
  • Hulpvraag
  • Structureren, toetsen, inleven en samenvatten


Opbouw van de training
Per onderwerp volgen we de aanpak:

  • Waarom is dit belangrijk?
  • Ja, maar…. – ofwel wat zijn de belemmeringen/redenen om het niet of anders te doen?
  • Hoe dan? – ofwel hoe pak ik het dan aan? Wat werkt?

Aan de hand van een aantal casussen en met de inzet van de trainingsacteur wordt het triagegesprek in zijn geheel geoefend. Per onderdeel wordt feedback van de groep gevraagd.

Tijdens de training werkt iedere deelnemer aan een persoonlijk trainingsverslag met eigen aandachtspunten en verkregen tips.

Doel
Het doel van de training is om de triagisten inzicht te geven in dat wat er van hen wordt verwacht (Wat is de bedoeling? Waarom doe ik wat ik doe?) en met elkaar te komen tot praktische tips/oplossingen voor die situaties die als lastig (of onnodig?) worden ervaren.
Het uiteindelijk doel is: gemotiveerde triagisten die hun werk doen met voldoening in plaats van triagisten die hun werk doen om ‘te voldoen aan….’(lijstjes, audits, eisen, regels etc).

Voor wie?
Voor gediplomeerde triagisten die al enige tijd werken met de NTS applicatie (of de NHG-Triagewijzer). De training biedt een praktische verdieping op eerder gevolgde trainingen

Tijdsinvestering
De training bestaat uit 2 dagdelen

Trainers
De training wordt verzorgd door een trainer van Bloom en een trainingsacteur in de middag.

Neem contact met ons op voor meer informatie over bovenstaand scholingsaanbod.