Scholing voor regieartsen

Regieartsen en triagisten samen
In een gezamenlijke training brengen (regie-) artsen en triagisten het geleerde in de praktijk. Hoe kunnen zij samen goed in gesprek over urgentie en hulpvraag van de beller? Hoe kan de arts veilig en verantwoord autoriseren? Waaraan moet de registratie voldoen o.a. in het licht van autorisatie? Kortom, aan de slag met de ‘veiligsheidskleppen’ van de triage en de daarvoor noodzakelijke afstemming en samenwerking tussen regiearts en triagist.

De rol van de regiearts op de huisartsenpost verschilt veel van de rol van consult- of visitearts. Als regiearts heb je twee zaken nodig om veilig en prettig te functioneren:

 • kennis van de essentie van triage;
 • kwaliteiten die van groot belang zijn voor de samenwerking met de triagisten:
  - invloed uitoefenen
  - coachen en feedback geven.

Training 1: Samen triëren – 1 dagdeel
Voor (regie-)artsen en triagisten

Aan de hand van geanonimiseerde fragmenten van triagegesprekken wordt duidelijk:

 • wat de rol van de triagist is;
 • hoe zij tot haar besluitvorming komt;
 • wat dit lastig maakt;
 • hoe de arts kan ondersteunen.

In duo’s doorlopen arts en triagist de ‘triageroute’. Omdat de eerste stap essentieel is voor een succesvolle triage, besteden we extra aandacht aan de open oriëntatie op:

 1. De vitale functies
 2. Het toestandsbeeld

Tenslotte maken de duo’s kennis met een methode om de het overleg met de triagist te optimaliseren. Objectiever, effectiever en op de urgentie gericht. De training kan worden uitgebreid met een module waarin de communicatie, in het bijzonder het overleg, in de praktijk gebracht wordt.

Training 2: De regie nemen: hoe? – 1 dagdeel
Voor (regie-)artsen

Onderwerpen:

 • Hoe oefen je invloed uit als regiearts:
   - op de triage
   - en op het verloop van de dienst?
 • Hoe ‘pak’ je die rol?
 • Hoe en wanneer intervenieer je?
 • Hoe geef je feedback?

Kortom, hoe oefen je invloed uit en regisseer je de dienst? Met behoud van de eigen stijl.

Neem contact met ons op voor meer informatie over bovenstaand scholingsaanbod.