Het middenkader/management versterken

Het is onze bedoeling dat de professionals met wie wij te maken hebben, namelijk doktersassistenten, huisartsen en triagisten weer met meer passie en meer vanuit zichzelf gaan doen waar zij dagelijks druk mee zijn.

Vooral de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de professional zoveel druk voelt van wat er allemaal ‘moet’ dat hij afdrijft van de passie, de motivatie waarmee hij ooit voor dit vak heeft gekozen. Welke zorgprofessional je het ook vraagt, iedereen is ooit met de motivatie gestart om in contact met mensen te zijn, om mensen te helpen in een voor hen op dat moment kwetsbare situatie. Om de voldoening te voelen iets te hebben kunnen bijdragen aan het welzijn van die persoon.

De centrale vraag waar Bloom zich mee bezig houdt is:

"Hoe vergroot je de kans dat mensen willen leren omdat ze zich verantwoordelijk voelen hun klant/patiënt goed te helpen? Wat maakt dat mensen echt leren? Hoe leggen we de verantwoordelijkheid voor leren dus weer echt bij de professionals?"

Professionals met een extra taak (aansturen, coördineren, inwerken) spelen hierin een cruciale (voorbeeld-) rol; zij kunnen eraan bijdragen dat de professional meer de verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling en groei.

Drie groepen professionals
Onze programma’s voor leidinggeven en coördineren zijn toegespitst op 3 groepen professionals, namelijk die:

  • Operationeel én functioneel leidinggeven (teamleiders, coördinerend triagisten)
  • Operationeel leidinggeven tijdens de dienst (coördinerend triagisten, oudsten van dienst, regieassistentes)
  • Inwerkassistenten en Interne Coaches (inwerkassistenten, praktijkbegeleiders, coördinerend triagisten)


Benadering als team

Omdat je als organisatie deze groepen professionals in een voorbeeldrol zet, hebben zij invloed op het gedrag van de collega’s in het team die dagelijks actief zijn in het primaire proces. Om deze invloed optimaal aan te wenden is het belangrijk om deze groepen als teams aan te spreken en aandacht te hebben voor hun onderlinge samenwerking.

Is het de wens om beter, fijner en effectiever samen te werken binnen de organisatie? Dan is de groep met de extra taak de aangewezen groep om dit in gedrag en communicatie te laten zien!

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze trainingen om het middenkader/management te versterken.