Training Inwerken en coachen collega's (op maat)

circa 4 dagdelen

De groep triagisten die verantwoordelijk is voor het inwerken en begeleiden van nieuwe en collegatriagisten heeft een belangrijke rol op de post. De groep heeft een voorbeeldfunctie en zijn medeverantwoordelijk voor het opleiden van triagisten.

Om dit te laten slagen is het van belang dat de groep regelmatig afstemt over de ontwikkeling van triagisten, eenduidig is in de aanpak van het inwerk- en opleidingstraject en ook met respect en vertrouwen naar elkaar handelt.

Omdat je als organisatie een groep triagisten in een voorbeeldrol zet is het nodig dat bij uitstek deze professionals ‘weten wat ze doen en waarom’ en met deze ondergrond bewust bepaald gedrag laten zien. Niet alleen in contact met de te begeleiden triagist maar ook op de werkvloer.

Onderwerpen

  • Teamontwikkeling, jezelf en elkaar beter leren kennen
  • Leren, hoe jij en anderen dat doen
  • Gedeeld gedachtegoed, onze gezamenlijke bedoeling
  • Coachend begeleiden, de manier waarop
  • Communicatie, wat je laat zien


Werkwijze

We gebruiken praktisch toepasbare modellen die mensen inspireren het geleerde in praktijk te brengen. Verrassende werkvormen vergroten het plezier in het leren en oefenen. Tenminste gedurende 1 van de dagdelen werken we met een co-trainer/acteur om te oefenen en te ervaren.

Voor wie?

Het trainingsprogramma is bestemd voor die professionals die een rol hebben in het inwerken van nieuwe medewerkers en/of begeleiden van collega’s in de ontwikkeling van hun vakmanschap.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de training voor ‘inwerken en coachen van collega’s