Leidinggeven aan collega's - interview deelnemers

Marion Vervoort werkt als coördinerend Management Assistente bij de Huisartsenpost Midden-Holland en Trees Kemperman is coördinerend assistent bij Huisartsenpraktijk De Linie in Doesburgen. Beiden volgden zij de training Leidinggeven aan collega's. We vroegen hen om een reactie:

Wat is jou het meest bijgebleven uit de training?
Trees: "De rollenspelen! Vooral de laatste keer, waarbij de leidinggevende met een verkeerde aanname het gesprek begon. Door op een andere manier vragen te stellen, kreeg de leidinggevende waardevolle, nieuwe informatie. Het was voor mij erg verrassend te zien hoe zo’n gesprek kan lopen. Hier leer ik het meeste van. Waar ik ook veel aan gehad heb is het leren feedback geven en wat het voor jezelf, maar ook voor de ander (collega) betekent. Interessant vond ik ook meer te leren over mijn eigen kwaliteiten en de bijbehorende valkuilen. Het leren luisteren, het samenvatten, niet je eigen verhaal vertellen, de “ik ”boodschap. Stimuleren, delegeren, parkeren en verantwoordelijkheid geven."

Marion: "Ik was erg onder de indruk van de uitleg over de intrinsieke motivatie. Dat dit een tool is die je eigenlijk altijd kunt gebruiken. En hoe je de intrinsieke motivatie kunt aanwakkeren."

Met welke onderdelen uit de training ben je meteen aan de slag gegaan?
Trees: "Meer luisteren, niet op alle slakken zout  leggen. Immers is niet iedereen zo secuur als ik. Tijdens het assistentenoverleg betrek ik nu iedereen erbij, laat ze meedenken. Ik merk nu dat er meer ideeën en suggesties naar voren komen. Ik voel het nu als: ”we doen dit samen”.  Ik wil hen het gevoel geven dat het overleg iets van ons samen is. Wat ik ook meer ben gaan doen is complimenten geven. Het feedback geven blijf ik moeilijk vinden, vooral bij collega’s waarbij ik merk dat er weerstand is. Ik ben me nu ook meer bewust van mijn eigen spanning."

Marion: "Ik ben met coachgesprekken gestart en heb daarbij vooral de intrinsieke motor van mijn collega geprobeerd aan te zetten en de communicatiemuur toegepast."

Welke uitdagingen kom je tegen in jouw rol als leidinggevende binnen de huisartsenzorg?
Trees: "We willen gaan werken met 'intercollegiale toetsing' om onze kwaliteit van zorg te verhogen. Zo kunnen we meer eenduidigheid creëren in onze communicatie met patiënten. Het leren van elkaar zonder bang te zijn iets fout te doen is volgens mij heel waardevol. Samen met een ervaren POH en collega ga ik hiermee aan de slag."

Marion: "Ik vind het een uitdaging om de transparante leidinggevende te zijn die ik voor ogen had. Transparantie geeft heel veel duidelijkheid en begrip. En daarmee wordt mijn werk een stuk makkelijker. Na het volgen van de training heb ik hiervoor meer handvatten."

Hoe beoordeel je de training in zijn totaliteit?
Trees: "Dit was een training waar ik zeker wat aan gehad heb. Ik ervaar nu meer rust en zelfvertrouwen en de ander meer plezier in het werk. Ik geef mijn teamleden ook makkelijker verantwoordelijkheid. Door het laagdrempelige karakter van de training, voelde ik mij vrij en op mijn gemak. Dat was erg prettig. "

Marion: "Ik vond het een leuke leerzame cursus. Ik denk dat er nog veel meer te leren valt, maar alles op zijn tijd. Ik ben wel geinteresseerd in een verdieping van dit onderwerp."

 

Net als Marion en Trees ook meedoen aan de training Leidinggeven?
Klik hier voor meer informatie over het programma en om je in schrijven!