Verbinding en leren van elkaar

Verbinding, leren van elkaar en voorbereid zijn op de toekomst. Wanneer we praktijken bezoeken, merken we dat dit herkenbare thema’s zijn. Daarom stellen we deze thema’s centraal en gaan we graag hierover met jullie in gesprek.

Wij verwachten dat het leerzaam is wanneer onze relaties vaker de gelegenheid krijgen een kijkje in elkaars keuken te nemen. Daarom starten wij dit initiatief om verbinding en leren van elkaar te faciliteren. Regelmatig geven we een andere professional het woord.

Deze eerste keer vroegen we huisarts Ton den Hartog van Huisartsenpraktijk Zuijderhoudt / Den Hartog in Alblasserdam op onze vragen te reageren vanuit zijn eigen dagelijkse praktijk.

Over Huisartsenpraktijk Zuijderhoudt / Den Hartog
Huisartsenpraktijk Zuijderhoudt bestaat sinds juni 1976. Op dat moment begon de huidige huisarts, dokter Zuijderhoudt, met zijn werk als huisarts in Alblasserdam. Gedurende de jaren die volgden is de praktijk uitgebreid met meer assistentes, een praktijkondersteuner en sinds 2014 met een tweede huisarts, Ton den Hartog. Betrokken, dichtbij mensen, met respect en aandacht voor ieders identiteit zijn voor hem kernwaarden in zijn werk als huisarts.

Wij signaleren dat het contact tussen de huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners onder druk staat door de sterk gescheiden taak- en dag invulling. Ook binnen de verschillende disciplines lijkt het niet eenvoudig om met elkaar in gesprek te blijven, over het vak en de praktijk en als collega’s. Dit kan de gezamenlijke versterking van de patiëntenzorg remmen. Herkennen jullie deze waarneming? En wat zijn jullie oplossingen in de praktijk?
Dit herken ik zeker! Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden in de planning van de dag. Op de dag proberen wij de contactmomenten met elkaar strikt na te komen en dan te kiezen voor zowel inhoudelijk overleg als sociaal contact.

Waarmee of hoe zouden jullie ondersteund kunnen worden rondom dit gegeven?
Het verkleinen van de normpraktijk is hierin een grote ingreep. Het gericht werken met elkaar aan feedback geven en time- en organisatiemanagement ondersteuning is hierin op praktijkniveau een belangrijk onderdeel.

kader huisartsenfonds

Naar aanleiding van de presentatie van Jelmer Evers tijdens ons inspiratiecongres ontstond bij ons het idee van een huisartseninspiratiefonds. Een dergelijk fonds biedt kansen om van elkaar te leren en zou kunnen bijdragen aan het collectief van de huisartsenzorg. Hoe denk jij dat professionals binnen de huisartsenzorg meer van elkaar kunnen leren?
Door inderdaad meer tijd vrij te maken voor onderlinge scholing en intervisie. Echter ligt dit voor iedere huisarts anders. Het achterlaten van de praktijk vormt het grootste struikelblok. Daarnaast is de oplossing om dan alles in privétijd te plannen qua scholing ook niet meer passend in de huidige tijd. Met name niet voor jonge collega’s met hun jonge gezinnen.

Welke kansen zien jullie voor de huisartsenpraktijken om goed voorbereid te zijn op de toekomst? En op welke manier zijn jullie hier mee bezig?
Hierbij moet er een goede balans zijn tussen FTE huisarts en FTE ander personeel. Het team moet op elkaar zijn ingespeeld en getraind in feedback geven en ontvangen, samenwerken. Nascholing in teamverband en oefenen met groepsprocessen is hard nodig. Het is met de vele taken die op ons af komen zaak om als team de schouders eronder te zetten. Mede omdat er steeds meer disciplines in de praktijk komen. (denk aan POH GGZ etc.) Met die manier van werken zie ik kansen om de eerstelijn steeds verder te versterken. Echter wel vanuit de kernwaarden van het huisartsenvak met de patiënt centraal.
Wil jij je praktijk ook beter voorbereiden op de toekomst met een training op maat?
Neem contact met ons op!