Margreet Ridder

Wij werken graag samen met Margreet Ridder omdat….

margreet kaderzij een zeer sprankelende, vrolijke, energieke trainer en trainingsacteur is. Bovendien is de zorg haar dagelijks aandachtsgebied. Ze laat zich inspireren door de uitspraak; van werkdruk naar werkgeluk. Margreet is zelf verpleegkundige geweest; ze weet hoe het is om de uitdagingen van het werk het hoofd te bieden. Zij wil de verpleegkundige in zijn/haar kracht zetten en weerbaar maken voor alles wat deze professional in dit moeilijke, maar mooie vak ontmoet.  Margreet ontwikkelde de training ‘Grip op je werkdruk’. We zien samen de kansen voor de professionals binnen de huisartsenzorg en eerste lijn. De inzet van regietheater en zorgcabaret, waarmee zij mensen de ‘beren op de weg’ luchtiger kan laten zien en benaderen, zetten we graag in. In haar doen en laten geeft ze altijd blijk van optimisme en wat er wel kan. Daarmee stimuleert zij eenieder die haar pad kruist, deelnemers aan trainingen voorop! We gaan in de toekomst graag steeds meer samen op pad!

Meer over Margreet: www.margreetridder.nl